top of page

Serveis i assessorament

per als Ajuntaments 

Crear una consultoria des de zero, i treballar per a més de

40 ajuntaments, en més de 100 projectes diferents.

Més de 12 anys de servei als ajuntaments

 

Catalunya té 941 municipis, la majoria dels cuals son molt petits, i per contra, uns pocs donen serveis a més de 100.ooo persones. 

Però tots treballen en la prestació de serveis a la seva ciutadania, i també en el desenvolupament de politiques concretes que ajudin a implicar als seus veïns i veïnes en els afers públics, i en generar condicions d'igualtat entre els seus veïns.

La gràcia de treballar amb els ajuntaments és que cada municipi te la seva propia singularitat, i també la seva riquesa. El coneixement d'aquesta realitat tan particular és el que fa més enriquidor el treball en els municipis.

La idea

La idea

Laura Valls em va dir que tenía una empresa inactiva, i que si volía, me la "passava" perquè muntés una consultoria. Així va ser com l'any 2000 va "reneixer" l'empresa "Produccions i serveis avançats d'interès públic". Però al tenir un nom tan llarg feiem servir la marca comercial "Espai Públic".

La vem formar entre 4 socis: Laura Valls, Joan Ramon Ferrer, Jordi Solé i jo mateix. I al cap de poc temps Lara Cáceres va substituir a Jordi Solé.

A la pràctica, la major part dels projectes realitzats per Espai Public els vem fer entre Lara Cáceres i jo, que vem ser els únics que ens hi vem dedicar completament. 

ESPAI (  ) PÚBLIC

Participació ciutadana

Participació Ciutadana

Reglaments de participació ciutadana

A l'hora de promoure la partricipació, el primer pas que feien els ajuntaments era elaborar un Reglament, i és clar, calía fer-ho de forma participada. Des d'Espai Públic vem realitzar els reglaments de  Sant Boi de Llobregat, Les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès, i Sant Joan de Vilatorrada

I  també vem fer la revisió i actualització dels reglaments de Rubí, Castelldefels, Vilanova del Camí i Gironella.

Plans directors de participació ciutadana

L'evolució de les polítiques de participació va fer necessari desenvolupar també plans directors, que a més de la normativa, preveiessin les grans linies de treball a desenvolupar en aquest àmbit. 

Calia per tant analitzar les vies de comunicació, de participació individual i col·lectiva, i establir els eixos de treball per millorar-les. 

Vem realitzar els plans directors de Sant Salvador de Guardiola i de Vilanova del Camí, i vam col·laborar en molts altres municipis en les fases de diagnosi i de debat d'aquests plans.

Consells de barri

La necessitat de desenvolupar espais participatius més propers a la ciutadania ha portat a desenvolupar també consells de Barri, que a més van ser molt actius en alguns municipis, amb l'aplicació de la "Llei de Barris".

 

Des d'Espai Públic vem participar activament en la diagnosi participada per als consells de barri de Rocafonda-El Palau i Escorxador, i dels Barris de Cirera-La Llantia- Cami de la Serra de Mataró, i en el Barri de Sant Elm d'Arenys de Mar, i vem posar en marxa els consells de Barri de Sant Adrià de Besòs, amb el consell del barri  Barri del Besòs.

Consells sectorials

Estan presents en la pràctica totalitat de municipis grans i mitjans, i fins i tot en els petits, i han estat tradicionalment la principal vía de participació ciutadana.

 

A Espai Públic hem treballat en la revisió, actualització i dinamització de molts d'ells en una gran diversitat de municipis, entre els que en destaquem els de Mataró, Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç de Montalt.

Consells de la Vila

En municipis més petits, la fórmula òptima per fomentar la participació a través de Consells ha estat la creació dels "Consells de la Vila". 

Des d'Espai Públic hem desenvolupat la creació dels consells de la Vila de Sant Joan de Vilatorrada i de Sant Vicenç de Montalt.

Pressupostos participatius

Una vía molt habitual per promoure la participació directa de la ciutadania en els afers públics ha estat la realització de "Pressupostos participatius", gairebé sempre relacionats amb partides destinades a la millora de l'espai urbà. 

En aquest hambit hem realitzat diverses edicions dels pressupostos participatius a Sant Boi de Llobregat, Arenys de Mar i Montornès del Vallès.

Participació en la planifiació general

Seguint les pautes dels reglaments de participació, calia desenvolupar processos participatius a l'hora de definir els grans projectes municipals. 

En aquest àmbit, hem desenvolupat els processos participatius per a l'el·laboració del Pla d'Actuació Municipal de Viladecans i de Sant Joan de Vilatorrada, i en el procés participatiu del POUM de Rubí.

Urbanisme

També hem desenvolupat els processos de consulta per a la remodelació de la part baixa de la Riera d'Arenys de Mar i en la definició d'usos de la Plaça del Poble de Montornès Nord.

Polítiques d'igualtat

Igualtat

Immigració

Mataró ha estat la ciutat en que més projectes hem treballat en l'ambit de la nova ciutadania: Primer amb l'elaboració dels indicadors qualitatius de l'Observatori de la Nova Ciutadania, i posteriorment amb l'Avaluació del Pla per a la nova ciutadania l'any 2003, el seu seguiment el mandat 2004-2007 i en l'elaboració del nou Pla el 2009.

També hem organitzat les jornades "Bones pràctiques en immigració: Un fenòmen global amb diferents realitats", a l'Hospitalet de Llobregat, l'any 2010.

Joventut

Des d'Espai Públic vem participar, el 2003, en l'elaboració del Projecte Joves de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb la realització d'estudis sobre les entitats membres del CJNC i les oficines de joventut dels consells comarcals.

També hem realitzat diverses jornades de debat i reflexió en aquest àmbit, als municipis de L'Hospitalet de Lllobregat i  Castellbisbal, entre d'altres 

Col·lectiu LGTBI

L'anu 2010 l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el Pla per al col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals amb un ampli estudi de la situació, i posteriorment amb la definició de les accions que havien de conformar el Pla en si.

En aquest projecte, jo vaig assumir la tasca de coordinar-me amb tots els serveis municipals per concretar les accions a incloure en el pla, i en vaig fer la redacció i ordenació de totes les mesures incloses.

Civisme

civisme

Civisme

Ja l'any 2003 vem desenvolupar el Pacte de Civisme i els indicadors de seguiment pertinents per a l'Ajuntament de Mataró, i un any després organitzavem les primeres jornades de Civisme de la Diputació de Barcelona.

En el marc dels Plans de Civisme hem desenvolupat diverses campanyes de conscienciació i informació, prinicipalment a l'Ajuntament de l'Hospitalet: Campanya abaixa el volum, per a les terrasses de bars, el 2006 i 2007 - Campanya d'informació del servei de neteja de façanes, el 2006 - o la formació dels Agents Cívics de l'Hospitalet, el 2009.

També hem treballat en el desenvolupament del Pla Director de Civisme de l'Ajuntament de Sant Boi, l'any 2006. 

Associacionisme i voluntariat

associacionisme

Estudis i informes

L'any 2002 vem el·laborar la "Guia spbre els serveis municipals adreçats a las associacions, per a la Diputació de Barcelona, i l'any 2003 vem realitzar el Cens de federacions d'associacions de la província de Barcelona.

 

També hem realitzat diferents estudis sobre el teixit associatiu per als municipis de Gavà, Viladecans, Canet de Mar, Santa Maria de Palautordera i  Vilobí del Penedès.

Guies d'entitats i Registres municipals d'associacions

Hem fet el treball de camp i la posterior el·laboració de les "Guies d'Entitats" de Canet de Mar (2003) i Sant Joan de Vilatorrada (2006).

I hem col·laborat en la conformació i actualització dels registres municipals d'entitats de Sant Salvador de Guardiola, Montornès del Vallès, Sant Joan de Vilatorrada i Santa Maria de Palautordera

Formació i dinamització

El projecte de "Bones pràctiques de les entitats" realitzat a l'Hospitalet de Llobregat des de 2006 fins al 2009, ha permès el·laborar de forma participada una "Guía de Bones pràctiques" que permetia fer una auditoria ràpida de la situació de cada entitat, i alhora planteja un gran nombre de propostes concretes que poden ser aplicades a quelsevol entitat.

Hem realitzat accions formatives de diferents tipus i característiques als municipis de L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, A Santa Maria de Palautordera, a Mataró, i a Sant Boi de Llobregat.

També hem col·laborat en la dinamitzacio de reunions i equips de treball del Sindicat Autònom dela Policia (SAP), a la Taula d'Entitats de La lorida i Pubilla Casas, a Odontología Solidària, Associacions de Joves de l'Hospitalet de Llobrega i a les associacions del barri de Casablanca (Sant Boi de Llobregat).

I l'any 2003 vem desenvolupar i realitzar el "Congrés de les associacions de Sant Boi de Llobregat". 

bottom of page