top of page
guia rapida.png

Defineix el pressupost participatiu

del teu poble o ciutat

en només 10 minuts

Els pressupostos participatius en sí són només un dels possibles mecanismes que es poden impulsar des dels Ajuntaments per promoure la participació de la ciutadania en els afers públics,  i per si sols tenen un efecte necessàriament limitat.

 

Però tenen la virtut de traslladar al conjunt de la ciutadania la presa de decisions sobre aspectes que fins ara requeien exclusivament en l’estructura municipal (tècnica o política).

En aquest sentit, els pressupostos participatius ofereixen la possibilitat d’implantar un procés de participació ciutadana real, pràctic i obert al conjunt de la població. I el més important, permet desenvolupar projectes reals i tangibles a través de la participació ciutadana.

Però... com ha de ser un pressupost participatiu?  En aquesta guia us plantegem la possibilitat de que pugueu definir el vostre propi procés, tenint en compte les tendències més habituals del nostre entorn.

Descarrega't la guía fácil en format PDF

Tens algun dubte?

¡Gracias! Mensaje enviado.

bottom of page