top of page

Actes i esdeveniments

Actes i esdeveniments

Gestió integral d'actes i esdeveniments

Congresos, jornades, seminaris i sessions de formació 

Planificació:

 • - Definició del tipus d'acte i necessitats.

 • - Proposta de continguts i estructura.

 • - identificació de l'espai on realitzat-lo.

 • - Pressupost global.

Producció:

 •  Desenvolupament de l'escaleta detallada de l'activitat i identificació de totes les necessitats.

 •  Contractació dels serveis necessaris (càtering, assistents de sala, etc.).

 •  Producció Materials necesaris (retolació, carpetes, acreditacions, etc)

Gestió econòmica:

 • El·aboració i seguiment general del pressupost.

 • Control de pagament a proveedors

 • Gestió de les inscripcions i d'altres vies d'ingressos.

El "Dia D"

 • Coordinació general de l'activitat, i de tots els agents que hi intervenen

Gestió:

 • Dels ponents: contacte, coordinació i segiment

 • Dels participants: Inscripcions i gestió

Disseny:

 •  Elaboració de la imatge global i dels diferents aplicatius.

 •  Realització dels dissenys dels materials impresos (i impressió).

 •  

 • El·laboració de web propia per a l'esdeveniment o definició dels continguts per ser inclosos a la web de l'organitzador. 

 • Realització dels materials de promoció a les xarxes socials, i dinamització.

 •  El·laboració de notes de premsa, trameses, comunicats i altres materials.

 • Servei de fotografia i de vídeo.

Gestió integral d'actes i esdeveniments

Congresos, jornades, seminaris i sessions de formació 

Planificació:

 • Definició del tipus d'acte i necessitats.

 • Proposta de continguts i estructura.

 • identificació de l'espai on realitzat-lo.

 • Pressupost global.

Gestió:

 • Dels ponents: contacte, coordinació i segiment.

 • Dels participants: Inscripcions i gestió.

Producció:

 •  Desenvolupament de l'escaleta detallada de l'activitat i identificació de totes les necessitats.

 •  Contractació dels serveis necessaris (càtering, assistents de sala, etc.).

 •  Producció dels materials necessaris (retolació, carpetes, acreditacions, etc).

Gestió econòmica:

 • El·laboració i seguiment general del pressupost.

 • Control de pagament a proveedors

 • Gestió de les inscripcions i d'altres vies d'ingressos.

Disseny:

 •  Elaboració de la imatge global i dels diferents aplicatius.

 •  Realització dels dissenys dels materials impresos (i impressió).

El "Dia D"

 • Coordinació general de l'activitat, i de tots els agents que hi intervenen.

Comunicació:

 • El·laboració de web propia per a l'esdeveniment o definició dels continguts per ser inclosos a la web de l'organitzador. 

 • Realització dels materials de promoció a les xarxes socials, i dinamització.

 •  El·laboració de notes de premsa, trameses, comunicats i altres materials.

 • Servei de fotografia i de vídeo.

El "Dia després"

 • Tancament de tots els aspectes relacionats amb l'esdeveniment.

 • Àlbum fotogràfic i/o vídeos.

 • Certificats d'assistència.

 • Agraiments als col·laboradors i participants.

 • El·laboració de la memòria de l'activitat.

 • Compilació de tota la informació relacionada amb l'activitat, per al seu traspàs al contractant.

Casos concrets

Alguns dels actes i esdeveniments realitzats 

Congressos de Tarot

7 edicions (2012-2018)

Un projecte apassionant, pel que hi han passat més de 100 professionals i 1.200 congressistes.

S'ha dissenyat l'acte de forma integral, partint des de zero, i creant una pauta que ha estat seguida per altres països: Mèxic, Argentina, Chile i Ecuador.

Client: Escola Mariló Casals

Tens algun dubte?

Rebut! Moltes gràcies

bottom of page