top of page

Associacionisme

Suport al foment i la capacitació de les entitats

Estudis, informes, formació, dinamització i promoció

Formació i dinamització 

  • Disseny i realització de sessions formatives per a les entitats sobre gestió, dinamització, gestió econòmica, captació de socis i comunicació.

  • Disseny i realització de dinàmiques de grup i processos de participàció de les entitats.

Estudis i informes

  • Anàlisi de la situació i característiques del teixit associatiu.

  • Estudi sobre la tipologia i característiques dels serveis municipals adreçats al teixit associatiu.

Guies d'Entitats i registres d'associacions

  • Estudi sobre les  vies de comunicació i relació de l'Ajuntament amb les associacions..

  • Assessorament sobre l'aplicació del registre municipal d'associacions.

  • El·laboració de guies d'entitats i de campanyes de promoció del teixit associatiu.

Casos concrets

Formació per entitats

2 edicions (2008-2009)

Sessió de formació per a les associacions de l'Hospitalet, amb la realització de forma simultània de 4 dinàmiques de grup, de tipus pràctic, per treballar aspectes relacionats amb la gestió de les associacions.

Client:

Ajuntament de l'Hospitalet

 

Tens algun dubte?

Rebut! Moltes gràcies

bottom of page